DIGITÁLIS FALU PROGRAM

Career Village munkaerőpiaci modul

A községek népességének elsődleges foglalkoztatási ágazata évszázadok óta a mezőgazdaság, ez változott, változik meg napjainkban a digitális technológiáknak köszönhetően. A DFP kiemelt célja a kistelepülések vonzerejének növelése a digitális technológiák alkalmazása révén, amelyet felerősít két, napjainkban is megfigyelhető tendencia: a községek növekvő népszerűsége és a távmunka elterjedése. Magyarországon a 2010-es évek fordulójától erősödő vándorlás figyelhető meg elsősorban az ország középső és nyugati régióiban a községek irányába, amelyet a szakemberek a szuburbanizáció erősödésével magyaráznak. Mindebben nyilvánvalóan szerepet játszott a korábbihoz képest jóval elterjedtebb távmunka, valamint a kistelepüléseken alacsonyabb ingatlanárakkal igénybe vehető családtámogatási kedvezmények hozzáférhetősége is. A távmunka elterjedésében a 2020-ban kialakult járványhelyzet vízválasztónak tekinthető. További változás, hogy a home office elterjedése a korábbi 50 km-es szuburbanizációs hatósugarat jelentősen megnövelte, és a távmunka által különösen érintett értelmiségi munkavállalók körében további elvándorlási tendenciák figyelhetők meg.

A DFP munkaerőpiaci modulján belül olyan célzott programok indulnak el, amelyek jelentősen elősegíthetik a kistelepülések vonzerejének növelését digitális megoldásokon keresztül:

Career Village: atipikus munkaerő közvetítése, állásportál.

A projekt kiemelt célkitűzése, hogy a fő célcsoportok hasonlóan változatos munkalehetőségek közül válogathassanak, mint ahogyan azt egy nagyvárosra jellemző munkakínálat is lehetővé tenné.

Vidéki közösségi irodák: távmunkában dolgozók részére közösségi irodai szolgáltatások biztosítása. A közösségi irodák nemcsak digitális hozzáférést vagy irodai hátteret jelentenek a felhasználók számára, hanem alkalmasak tudásmegosztásra és találkozási pontként, valódi közösségszervező erővel bírnak, ami szintén jelentősen növelheti a kistelepülések vonzerejét.

Hibrid foglalkoztatásra épülő településfejlesztési modell: a távmunka révén létrejövő új helyi erőforrások kihasználásának megoldásai önkormányzatok számára. A projekt célja olyan önkormányzati kezdeményezésű hibrid foglalkoztatási modell elterjesztése, amely jelentősen mérsékelhetné a napi vagy rendszeres ingázás társadalmi, gazdasági, egészségügyi és környezeti költségeit. A távmunkára vagy hibrid foglalkoztatásra épülő településfejlesztési modell alkalmazása révén a kistelepülések jobban integrálni tudják a munkalehetőségeket és szociális, kulturális szolgáltatásokat máshol igénybe vevő lakosaikat, illetve a potenciális odaköltöző rétegeket is.

Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.-

Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.-

Email

digitalisfalu@neum.hu

Címünk

1016 Budapest, Naphegy tér 8.

írjon nekünk bizalomal

Kapcsolatfelvétel

Küldje el üzenetét számunkra az alábbi form segítségével

4 + 14 =

Nézze meg a további intézkedéseket!

Településszonda

Költözzünk vidékre! Betelepülési és Beruházási platform

Beszerzési és értékesítési közösség, Digitális Termelői Piac

Digitális térségfejlesztési szakember képzés

Digitális térségfejlesztési referens képzés, Alumni Hálózat

Települési drónalkalmazások

Career Village munkaerőpiaci modul

Települési levegőminőség-mérés, felderítés és szankcionálás

Energiaközösség

Integrált hulladékgazdálkodás

Személy- és vagyonvédelem

Digitális szolgáltatási és elektronikus fizetési ökoszisztémák